[Vietnamese] Giao lưu AnhEm Việt Nam

Có AnhEm nào ở VN tham gia cộng đồng này không? Báo danh cái để giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhé !

1 Like

Xin chào!

I don’t really speak Vietnamese unfortunately. I tried to learn a few years ago when my partner was living in Huế but tôi phải tập nói… and my pronunciation is terrible!

Thanks for joining the community!

You are welcome
Hope you will come to Vietnam next time.

1 Like

em mới vào cho em hỏi, Mycroft này mình dùng tiếng việt dc chưa bác nhj ?

Chào bác nhé, em mới biết Mycroft, đang vọc thử bác ạ!